اگر از احوال ما می‌پرسید، به گمانم امشب باید لحافمو دم دستشویی پهن کنم.
مرسی اطلاع رسانی ‎- فضانورد در قهقرا
I know, too much information :)) ‎- Truman
چرا عشقم؟ ‎- mostafa
نمی‌دونم میکروبیه یا مسمومیت غذایی. دوشنبه هفته پیش شروع شد. ‎- Truman