اگر از احوال ما می‌پرسید، به گمانم امشب باید لحافمو دم دستشویی پهن کنم.
مرسی اطلاع رسانی ‎· فضانورد در قهقرا
I know, too much information :)) ‎· Truman
چرا عشقم؟ ‎· mostafa
نمی‌دونم میکروبیه یا مسمومیت غذایی. دوشنبه هفته پیش شروع شد. ‎· Truman