چه خبره شلوغش کردین؟ فکر کردین فرفره؟
پس کجاست؟ ‎· پَــرسان
خوبی استاد ترو؟ ‎· Seety
نیت مهمه :)) ‎· Mamad
سلااااام @1seety1 ‎· Truman
سلاااام @parsun ‎· Truman
سلااام :] ‎· پَــرسان