چه خبره شلوغش کردین؟ فکر کردین فرفره؟
پس کجاست؟ ‎- پَــرسان
خوبی استاد ترو؟ ‎- Seety
نیت مهمه :)) ‎- Mamad
سلااااام @1seety1 ‎- Truman
سلاااام @parsun ‎- Truman
سلااام :] ‎- پَــرسان