امشب شب جمعه‌اس، و اگه امشب توی مکان نباشین یعنی تو مکانین. گفته باشم.
آره دیگه شاید دستشون بند باشه خب. ‎· فضانورد در قهقرا