دیروزاین عکس رو زدم آپلود، حس کردم نفرستاد، ول کردم رفتم. الان دوباره موکوم رو باز کردم دیدم این اینجاست.
2016-01-26_15_37_27-https___mokum.place_api_v1_posts_221402_likes.jpg