موکوم؟ نوموکوم؟
اسمش شبیه اسمای افریقایی هست ‎· شرجیــ نشین ™
احتمالا به روسی معنی خاصی داره ‎· شرجیــ نشین ™
من بخاطر اسمش بهش میگم شاخِ افریقا :)) ‎· شرجیــ نشین ™
مکان امن ‎· جولیا پندلتون