موکوم؟ نوموکوم؟
اسمش شبیه اسمای افریقایی هست ‎- شرجیــ نشین ™
احتمالا به روسی معنی خاصی داره ‎- شرجیــ نشین ™
من بخاطر اسمش بهش میگم شاخِ افریقا :)) ‎- شرجیــ نشین ™
مکان امن ‎- جولیا پندلتون