یه سری کاربرای فرندفیدی هستن که بعد از ۶ سال هنوز درست از همدیگه تشخیصشون نمی‌دم. اصرار هم نکنین که بگم. زشته.
منم ‎· Papak