آقا دوباره گیف فرستادن اینجا داستانه؟ ای بابا
نه. خود گیف رو آپلود کنی میاد ‎· MaryJuana Bigharar