Avatar for trumank
دوران آموزشگاه یه شاگرد ۵۰ ساله کاسب گیرم اومده بود که پدر یکی از دانشجوهام بود. انگلیسی صفر. فقط برای گردش تایلند می‌خواست. یه کتاب انگلیسی در سفر گرفتم یه چیزی درآد ازش. یه بار تو آموزشگاه داشتم از همون انگلیسی در سفر چیزی در میاوردم بعدش با یارو کار کنم، معاون آموزشگاه دستم دیدش به عقل و سوادم شک کرد جمیعا.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place