چرخهٔ مو کوتاه کردن
photo_2016-02-07_22-34-41.jpg
این چه درسته :)))))) ‎· ardvisoor
=))) اون وسط بعد از آی لایک دیس لنگث باید یه دونه بود که بلندتر بود و می‌گفت: مای بوی‌فرند لایکز دیس لنگث :)) ‎· MaryJuana Bigharar
من اون خوشحاله بالام فعلن :))) ‎· ترانه لایف