امروز بی هیچ دلیل موجه و قانع‌کننده‌ای خوش اخلاق و خجسته بودم. چیز تو هورمون آیا؟