Avatar for trumank
ظهر تو شرکت اینقدر گرممون بود در سالن رو باز گذاشتیم درجه تهویه رو آوردیم پایین حتی می‌خواستم یقه هفتم رو در بیارم. بعدازظهر یه دفعه ۱۰ سانت برف اومد.
Comment
دید با این وضعیت تا یکی دو ساعت دیگه همه لخت میشید تو شرکت گفت یه برف بزنم یکم خنکشون بشه :دی ‎· گرین
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place