حالا اینقدر به من توجه نکنین تا توجه دونتون پاره بشه.
توجه دون خودت پاره شه اصن:)))) ‎· shompi
خانوم شومپی توجه‌ها رو احتکار نکن، آدم اینا رو با خودش اون دنیا نمی‌بره :-/ ‎· Truman
من می برم ببینم کی می تونه مانع بشه:))) ‎· shompi
یعنی حاصری توجهو ببری اون دنیا یعنی به من نکنی؟ اینجا چرا اسمایلی اندوه عمیق نداره آخه :"( ‎· Truman
والا زا شوما چه پنهون یه سری وعده ایی داده شده حالا اگه دیدیم اونجا هم خبری نیست همش واسه شوما:)))) ‎· shompi