ده سال دیگه می‌گین ای بابا ما چرا مخمونو ندادیم این پسره ترومن بزنه. این خط این نشون.
ما ده سال دیگه خوشبخت شدیم رفتیم پی کارمون دیگه تو رو یادمونم نمی اد:))))) ‎· shompi
:"( ‎· Truman
اوووو تا ده سال دیگه ما اصلا یادمون نمی مونه ترومن کی بود :))) ‎· Vivavida
خدایی باید بذارن تو مخشون رو بزنی ‎· Assal
من، همين من آرزوم بوده يكي مث تو مخم را بزنه :))) ‎· Papak
@papak :)))) ‎· Truman