من دادم. رای.
به هر دو لیست و کامل؟ ‎· M∂s♥ud
تو پیج من نیا...ایششش:)) ‎· shompi
تکرار هم کردی؟ ‎· ardvisoor
عه چرا یادم رفت. ها به تمامی هر دو لیست و بعد رفتم به خاطر سه اسم آخر طهارت گرفتم ‎· Truman
به ما هم بده،‌ البته رای ‎· Mardetanha
از هر دست بدي از همون دست پس مي گيري:))) ‎· shompi