من دادم. رای.
به هر دو لیست و کامل؟ ‎- M∂s♥ud
تو پیج من نیا...ایششش:)) ‎- shompi
تکرار هم کردی؟ ‎- ardvisoor
عه چرا یادم رفت. ها به تمامی هر دو لیست و بعد رفتم به خاطر سه اسم آخر طهارت گرفتم ‎- Truman
به ما هم بده،‌ البته رای ‎- Mardetanha
از هر دست بدي از همون دست پس مي گيري:))) ‎- shompi