‏صب با یکی لاس گل درشت زدم گرخید. من فقط خواستم بگم خیلی هیکلش خوبه خب.
لاس گل درشت؟؟؟!!!هااا ‎- shompi
:))) ‎- Assal
لاس گل درشت یعنی چی؟؟ ‎- ardvisoor
توضیح هم نمی ده ما بفهمیم:)) ‎- shompi
@shompi: @ardvisoor یعنی خیلی دیگه پسر خاله شده :))) مثلن به دختر مردم گفته فلانی چه هیکلی بهم زدی! در همین حد بی حیا و پرررووو :))))) ‎- Mamad
شرمسارم :)) ‎- Truman
من تو رو از نزدیک ندیدم ولی نمیدونم چرا شبیه سازی این فید تو ذهنم شبیه مکالمات شلدون کوپر و پنی شد! ‎- M∂s♥ud
:))) ‎- Truman
@masoud: نه اینطوریا هم نیست. ترومن ابعاد نهفته ای داره که من به خواهرا توصیه میکنم درصدد کشفشون باشن ‎- Assal
یعنی هیچکدومتون به خوبی عسل منو نشناختین =)) ‎- Truman
بالاخره من سنی ازم گذشته چارتا پیرن بیشتر پاره کردم :))) ‎- Assal