‏صب با یکی لاس گل درشت زدم گرخید. من فقط خواستم بگم خیلی هیکلش خوبه خب.
لاس گل درشت؟؟؟!!!هااا ‎· shompi
:))) ‎· Assal
لاس گل درشت یعنی چی؟؟ ‎· ardvisoor
توضیح هم نمی ده ما بفهمیم:)) ‎· shompi
@shompi: @ardvisoor یعنی خیلی دیگه پسر خاله شده :))) مثلن به دختر مردم گفته فلانی چه هیکلی بهم زدی! در همین حد بی حیا و پرررووو :))))) ‎· Mamad
شرمسارم :)) ‎· Truman
من تو رو از نزدیک ندیدم ولی نمیدونم چرا شبیه سازی این فید تو ذهنم شبیه مکالمات شلدون کوپر و پنی شد! ‎· M∂s♥ud
:))) ‎· Truman
@masoud: نه اینطوریا هم نیست. ترومن ابعاد نهفته ای داره که من به خواهرا توصیه میکنم درصدد کشفشون باشن ‎· Assal
یعنی هیچکدومتون به خوبی عسل منو نشناختین =)) ‎· Truman
بالاخره من سنی ازم گذشته چارتا پیرن بیشتر پاره کردم :))) ‎· Assal