آمریکایی‌ها به خاطر ترامپ می‌خوان مهاجرت کنن کانادا، ولی به نظرم وقتشه خود کانادا نشینا مهاجرت کنن اروپا. به جز آلمان. آمار پرجستجوترین کلمات در پورن.
photo_2016-03-08_10-29-23.jpg
چرا آلمان که خوبه ‎· Maryamss
از لحاظ پورنش نه :)) ‎· Truman
کبکی ها بیشترین کلمه ای که سرچ کردن کبک بوده؟ ‎· Assal
ظاهرا پورن کبکی دوست دارن :)) ‎· Truman