آمریکایی‌ها به خاطر ترامپ می‌خوان مهاجرت کنن کانادا، ولی به نظرم وقتشه خود کانادا نشینا مهاجرت کنن اروپا. به جز آلمان. آمار پرجستجوترین کلمات در پورن.
چرا آلمان که خوبه ‎- Maryamss
از لحاظ پورنش نه :)) ‎- Truman
کبکی ها بیشترین کلمه ای که سرچ کردن کبک بوده؟ ‎- Assal
ظاهرا پورن کبکی دوست دارن :)) ‎- Truman