Avatar for trumank

اردویسور بیدار شووووو، بیا زود بگو جهان اندرز رو به چه ترتیبی بخونم؟

Comment

از راست به چپ

 ‎· Assal
Comment

هاها من نخوندم جهان اندرز رو فقط خود اندرز گیم رو خوندم اونم دقیقا به این دلیل که حسش نبود ترتیبش رو بیابم :)))) و چون اندرز گیم رو خیلی خوشم اومده بودم ترسیدم خرابش کنه !

 ‎· ardvisoor
Comment

من فعلا وسطای دومی‌ام، تصمیم گرفتم به ترتیب انتشار بخونم. یارو هم ابتدای کتاب دوم اسپیکر فور د دد می‌گه که اول داشته اسپیکر فور د دد رو می‌نوشته و اصلا برای این رمانک اندرز گیم رو تبدیل به رمان کرده که تصمیم گرفته اندر شخصیت اصلی کتاب اسپیکر فور د دد باشه. اگر اندرورس رو تموم کردم بهت می‌گم به نظرم چطور بهتره.

 ‎· Truman
Comment

مغسی :)

 ‎· ardvisoor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10