شوق زندگی نمی‌دن؟
همه رو من برداشتم ‎- Assal
ترجمه کنی میدن ‎- مستانه
هی گفتم بیا پلاتونیک شو نشدی افسردگی حاد گرفتی :))) ‎- پریســــا
@mastaneh :D ‎- Truman
@parisa دیگه از این پلاتونیک‌تر؟ :)) ‎- Truman
نه پلاتونیک زورکی نه :))) ‎- پریســــا