دایرکت من که از مریم باکره دست‌نخورده‌تره. قدر نمی‌دونین که.
میگن همیشه باید از مدعی ترسید :)))) ‎· Mamad
از ان نترس که های و هوی دارد از ان بترس سر به توی دارد ‎· سین سین سینا
دخترا که نترسیدن نمی‌دونم پسرا چرا ترسیدن، به خدا از این گرایشا ندارم :))) ‎· Truman
@trumank: از کجا بدونیم. من دیگه به چشام هم اعتماد ندارم :)))) ‎· Mamad
چرا پس صدات می لرزه؟:)))) ‎· shompi
@shompi =))) ‎· Truman