قطعا دایی ناراحت می‌شه که عروسی رو نرفتم. ولی نه حوصله‌اش بود نه آمادگیش.
منم هفته دیگه عروسی دخترعمه مه گفتم نمیرم ‎- M∂s♥ud
منم از یک جایی به بعد دیگه نرفتم. عروسی پسر دایی سومی. عروسی دو تا دخترخاله ها، عروسی دو تا پسر عمه ها، دختر عمه و ... خیلی زیاده :)) ‎- Mamad
مثلا تو بری عروسی چه کنی؟ جز اینکه میوه و شام بخوری:))) ‎- shompi
فکر می‌کنی بقیه چه کردن؟ یه مهمونی معمولی جهت آشنایی بود فقط تو سال @shompi ‎- Truman
تو می گی عروسی...عروسی که قر ندی نری بهتره ‎- shompi