طبق رسم قدیمی که اینجا چسناله می‌کردیم، جونم براتون بگه آینه حموم افتاد رو پام لبه پلاستیکی‌ش دو سانت از پوستمو برد. دو روز بعد قوزک پام ورم کرد درد گرفت دکتر گفت عفونت رفته زیرپوست پاتو درگیر کرده.
هولی شت :/‏ ‎· MaryJuana Bigharar
اووه :/// ‎· MaryaM
این پلاستیکا معلوم نیست از چی هستن که انقدر کثیفن. چند وقت پیشم دست همسر من برید با پلاستیک و عفونتش انقدر زیاد شده بود که دکتر گفت شانس آوردی و به موقع رسیدی :/ دستشورم کرده بود کاملا ‎· MaryaM
اوه اوه ‎· Myri∂m
:| ‎· ardvisoor
ديگه بايد پاتو قطع كني:د ‎· shompi
آوچ :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi احتمالا :)) ‎· Truman