Avatar for trumank
یادم بندازین شب بیام با چند نفر همزمان دایرکت بازی کنم اون پشت به هم خبر بدن پته‌مو بریزن رو آب معروف شم یه کم.
Comment
یه عمر در گمنامی و از اون بدتر بدنامی بچه‌مثبتی به سر بردیم، بلکه یه کم به دو دره بازی شهره بشیم. ‎· Truman
Comment
@trumank: باشه یادت نره بیایی :))) ‎· adomide
Comment
@trumank: اون قبلی محو شد :))) معروف نشد! بعد فقط همزمان دایرکت بازی نمیکرد، دروغ گوی خوبی هم بود و روزی یکی از آشنایانش میمردن :)))) عید ما رو هم خراب کرد نکبت ‎· Mamad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place