alinba » posted to tsetmc
خب، بازار سبز داره بتون سود میده یا نه؟ چیا دارین تو سبد ؟
من کاذر و ذوب (یک مرحله) و از همه مهم تر وتوشه خیلی بهم حال دادن، چافست باش رفتم مجمع بعد بازگشایی قیمت تیوریکش رو جبران کرد 10 درصد مثبت باز شد، خریدهای اخیرم اینا بودن ‎· alinba
تک سهم غبشهر..........شاید شنبه یه سهم دیگه هم بخرم بستگی داره باید بررسی کنم. چه خوب که چافست مثبت باز شد ‎· Aliusha
من یک سبد تک سهم خپارس + یک سبد غبهشر و فاسمین + یک سبد تک سهم ثپردیس ‎· Mardetanha