alinba » posted to alinba and tsetmc
این چافست ما هم خوب خشک شده، اگر از مثلث بزنه بیرون دیگه تا 500 راه سختی نداره
CHAFSET.png
امروز از مثلث زد بیرون و 2 میلیون صف بستن براش :) ‎- alinba
سهم خوب و خوراک سفته بازی،‌دوست دارم این سهمارو ‎- Mardetanha
فردا و پس فردا رو رد کنه بالای 400 تثبیت بشه رفتیم برای 500 ‎- alinba
ماشالله بهش ‎- Mardetanha
من سیگنالش و دیدم وسوسه هم شدم ولی دیدم سهم سفته بازیه نرفتم سمتش:دی...خلاصه رشدش و کرد فوری بفروش اینجور سهما یه آن صف خریده یه دفعه می شه صف فروش:دی ‎- Aliusha
آلیوشا بازیگراش دوستمن و تا 500 فروشنده نیستن، بیمه اتکایی داره روش بازی میکنه مدیر سهامش آمارش رو بهم میده ‎- alinba
بعد اینکه سهم داره نموداری حرکت میکنه از طرف دیگه برای انتخابات قراردادهای چاپ و نشر سنگین میبندن و تعدیل تو راه خواهد داشت ‎- alinba