Avatar for alinba
alinba» posted to alinba and tsetmc
این چافست ما هم خوب خشک شده، اگر از مثلث بزنه بیرون دیگه تا 500 راه سختی نداره
Comment
امروز از مثلث زد بیرون و 2 میلیون صف بستن براش :) ‎· alinba
Comment
سهم خوب و خوراک سفته بازی،‌دوست دارم این سهمارو ‎· Mardetanha
Comment
فردا و پس فردا رو رد کنه بالای 400 تثبیت بشه رفتیم برای 500 ‎· alinba
Comment
ماشالله بهش ‎· Mardetanha
Comment
من سیگنالش و دیدم وسوسه هم شدم ولی دیدم سهم سفته بازیه نرفتم سمتش:دی...خلاصه رشدش و کرد فوری بفروش اینجور سهما یه آن صف خریده یه دفعه می شه صف فروش:دی ‎· Aliusha
Comment
آلیوشا بازیگراش دوستمن و تا 500 فروشنده نیستن، بیمه اتکایی داره روش بازی میکنه مدیر سهامش آمارش رو بهم میده ‎· alinba
Comment
بعد اینکه سهم داره نموداری حرکت میکنه از طرف دیگه برای انتخابات قراردادهای چاپ و نشر سنگین میبندن و تعدیل تو راه خواهد داشت ‎· alinba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place