alinba » posted to alinba and tsetmc
این چافست ما هم خوب خشک شده، اگر از مثلث بزنه بیرون دیگه تا 500 راه سختی نداره
CHAFSET.png
امروز از مثلث زد بیرون و 2 میلیون صف بستن براش :) ‎· alinba
سهم خوب و خوراک سفته بازی،‌دوست دارم این سهمارو ‎· Mardetanha
فردا و پس فردا رو رد کنه بالای 400 تثبیت بشه رفتیم برای 500 ‎· alinba
ماشالله بهش ‎· Mardetanha
من سیگنالش و دیدم وسوسه هم شدم ولی دیدم سهم سفته بازیه نرفتم سمتش:دی...خلاصه رشدش و کرد فوری بفروش اینجور سهما یه آن صف خریده یه دفعه می شه صف فروش:دی ‎· Aliusha
آلیوشا بازیگراش دوستمن و تا 500 فروشنده نیستن، بیمه اتکایی داره روش بازی میکنه مدیر سهامش آمارش رو بهم میده ‎· alinba
بعد اینکه سهم داره نموداری حرکت میکنه از طرف دیگه برای انتخابات قراردادهای چاپ و نشر سنگین میبندن و تعدیل تو راه خواهد داشت ‎· alinba