سلام دوستان. ایشالا که تو این روزها سبداتون سبز سبز باشه.
متاسفانه 30 درصد سبد من، ورناست و تا باز بشه من پیر میشم ‎· آقا نادر گل
تبریک نادر، هدایی هممون رو باید شام بدی ‎· alinba