Avatar for alinba
alinba» posted to alinba and tsetmc
بازگشایی ورنا با 73 درصد مثبت، نادر کی بریم نایب
Comment
علی جان ممنون. من در خدمتم استاد ‎· آقا نادر گل
Comment
البته در بد روزی باز شد. اگه دیروز باز میشد نتیجه بهتری میداد. فقط ورنا انقدر حواسم رو پرت کرد امروز که از بقیه سبدم موندم و به موقع نتونیتم ردشون کنم ‎· آقا نادر گل
Comment
نوش جونت عزیزم، ایشالله روزهای بعدی اونا رو هم بالاتر رد میکنی ‎· alinba
Comment
آقا قبول نیس- اسمایلی آدم حسود ‎· sourenaface
Comment
@sourena: ایشالله قسمت ما هم میشه یه روزی بالاخره ‎· alinba
Comment
شفارس که امروز 100% مثبت باز شد!! ‎· Aliusha
Comment
@aliusha خوش بحالشون ‎· alinba
Comment
علی یاد خودم افتادم که شتران یکسال بسته بود بعدش منفی 40 درصد باز شد:دی ‎· Aliusha
Comment
@aliusha ما شانس نداریم بابا، شفارس قبلش هم خیلی مثبت خورده بود اخه، من یک نفر از دوستام ۸۰۰ میلیون شفارس داشت، امروز هر چی دنبالشم پیداش نیست، سکته نکرده باشه از خوشحالی خوبه :)) ‎· alinba
Comment
اوه اوه خوشا به سعادتش :)) ‎· Aliusha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place