alinba » posted to alinba and tsetmc
بازگشایی ورنا با 73 درصد مثبت، نادر کی بریم نایب
Untitled.png
علی جان ممنون. من در خدمتم استاد ‎· آقا نادر گل
البته در بد روزی باز شد. اگه دیروز باز میشد نتیجه بهتری میداد. فقط ورنا انقدر حواسم رو پرت کرد امروز که از بقیه سبدم موندم و به موقع نتونیتم ردشون کنم ‎· آقا نادر گل
نوش جونت عزیزم، ایشالله روزهای بعدی اونا رو هم بالاتر رد میکنی ‎· alinba
آقا قبول نیس- اسمایلی آدم حسود ‎· sourenaface
@sourena: ایشالله قسمت ما هم میشه یه روزی بالاخره ‎· alinba
شفارس که امروز 100% مثبت باز شد!! ‎· Aliusha
@aliusha خوش بحالشون ‎· alinba
علی یاد خودم افتادم که شتران یکسال بسته بود بعدش منفی 40 درصد باز شد:دی ‎· Aliusha
@aliusha ما شانس نداریم بابا، شفارس قبلش هم خیلی مثبت خورده بود اخه، من یک نفر از دوستام ۸۰۰ میلیون شفارس داشت، امروز هر چی دنبالشم پیداش نیست، سکته نکرده باشه از خوشحالی خوبه :)) ‎· alinba
اوه اوه خوشا به سعادتش :)) ‎· Aliusha