Avatar for alinba
alinba» posted to tsetmc
خبر افزایش سرمایه ذوب هم اومد و 50 میلیون براش صف چیدن، من حد ضررم فعال شده بود خروج کردم حیف شد:| رانت زودتر از موعد هم خوب نیست رانت به موقع خوبه :) ما زود خریدیم http://www.eghtesadonline.com/fa/content/114889/
Comment
اتفاقا یادت بودم. بابا این بازار نه به صف خریدش می شه دل بست نه فروشش ‎· Aliusha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place