قابليت شخمم داره اينجا يا نه؟
بله ‎· Dice Marshal
به شخمم ‎· اردی‌خان
ها خوب بید ‎· ♕Dr. Eynollah ♕