Avatar for vahid

مثل این‌که این بابا می‌خواد همه‌چیو بکوبه از نو بسازه. داداش این دیگه برج نیست ها https://t.co/enZSre8TIf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10