گریه‌م گرفته. انگار بعد از سال‌ها آوارگی برگشتم خونه‌مون
وحید مثل همون فرندفید هست خیلی خوبه واقعا . ‎· رضا
یخورده باگ داره کاش اونم رفع کنن ‎· وحید معمولی
یواش یواش توی ریلیزای بعدشون ما بهشون فرصت میدیم :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛