گریه‌م گرفته. انگار بعد از سال‌ها آوارگی برگشتم خونه‌مون
وحید مثل همون فرندفید هست خیلی خوبه واقعا . ‎- رضا
یخورده باگ داره کاش اونم رفع کنن ‎- وحید معمولی
یواش یواش توی ریلیزای بعدشون ما بهشون فرصت میدیم :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛