سرچش کار می کنه؟ یا مثل اون مرحوم همیشه‌ی خدا خرابه؟ :))
گویا سالمه :))) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
خدا رو شکر :)) ‎- وحید معمولی
تا نومیا پیداش نشده خوب کار میکنه :)) ‎- رضا