من بیشتر از این خوشحالم که تونستم یوزر vahid رو بگیرم :))
منم سالارو گرفتم :)) ‎· سالار