خوشبختانه اسم سایت زیاد طولانی نیست و نیازی به اسم مخفف نداره. همون موکوم خوبه :))