هه هه فید رو پاک می‌کنی موقع کامنت دیگه اووپس نمیده. مسیج باکس باز میشه میگه not found