سرورش کشش حضور همه‌مونو نداره فکر کنم باید زمان‌بندی کنیم به تفکیک حروف الفبا بیاییم :))
شیفتی هم میشه :دی ‎· sepidakkk
اینم میشه ‎· وحید معمولی
زوج فرد کنیم :)) ‎· Hadi.Yalin