سرورش کشش حضور همه‌مونو نداره فکر کنم باید زمان‌بندی کنیم به تفکیک حروف الفبا بیاییم :))
شیفتی هم میشه :دی ‎- sepidakkk
اینم میشه ‎- وحید معمولی
زوج فرد کنیم :)) ‎- Hadi.Yalin