نامردا من ۵۵ تا ساب‌اسکریپشن دارم بعد فقط ۳۴ تا ساب‌اسکرایبر؟ هرکی رو می‌بینم ساب می‌کنم اصلن ساب بک (!) ندید آن‌ساب می‌کنم.
آخه کلاس داره. مثل نخوردن موز در مهمانیا در 100 سال گذشتست :D ‎· FOTROS