اینو آپلود می‌کنم همینجا تو استایل استفاده کنم جای موکوم.پلیس
ff.png