بیل میسون رو کسی خبر نکرده هنوز؟
اومده ‎- رضا
جدی؟ :)) ‎- وحید معمولی