بیل میسون رو کسی خبر نکرده هنوز؟
اومده ‎· رضا
جدی؟ :)) ‎· وحید معمولی