خواب دیدم بازی امروز با قطر رو قشنگ با اختلاف ۳-۴ گل باختیم. هم از باخت عصبی بودم هم از این‌که قطری ها زد و بند کرده بودن https://twitter.com/vahidrsj/status/687928832440070146
تست اتصال توییتر ‎· وحید معمولی
لایو؟ ‎· Shifu
وی یک مهندس کاربلد بود ‎· رهــــــــرو™
آقا مال من کار نکرد. ‎· Hadi.Yalin
شیفو بله. هادی این لینکه رو اعصابه. خواستم برش دارم کار نکرد ‎· وحید معمولی
طبق اون چیز که لینک دادم رفتی؟ اونجا توی زپ لینک رو بردار دیگه . نمیشه؟ ‎· Hadi.Yalin
طبق اون چیزی که گفته بود مرحله به مرحله رفتم. کار اضافه‌ای نکردم. تو زپ لینک رو برداشتم کار نکرد ‎· وحید معمولی