خواب دیدم بازی امروز با قطر رو قشنگ با اختلاف ۳-۴ گل باختیم. هم از باخت عصبی بودم هم از این‌که قطری ها زد و بند کرده بودن https://twitter.com/vahidrsj/status/687928832440070146
تست اتصال توییتر ‎- وحید معمولی
لایو؟ ‎- Shifu
وی یک مهندس کاربلد بود ‎- رهــــــــرو™
آقا مال من کار نکرد. ‎- Hadi.Yalin
شیفو بله. هادی این لینکه رو اعصابه. خواستم برش دارم کار نکرد ‎- وحید معمولی
طبق اون چیز که لینک دادم رفتی؟ اونجا توی زپ لینک رو بردار دیگه . نمیشه؟ ‎- Hadi.Yalin
طبق اون چیزی که گفته بود مرحله به مرحله رفتم. کار اضافه‌ای نکردم. تو زپ لینک رو برداشتم کار نکرد ‎- وحید معمولی