کاش امیررضا اردلان و روشنک بانو هم بیان. همه فراموش کنن گذشته و اتفاقاتش رو