این ترک‌های ساندکلاد رو از همین Embed HTML میذارید؟
آره ‎· Pedram
مرسی ‎· وحید معمولی