این ترک‌های ساندکلاد رو از همین Embed HTML میذارید؟
آره ‎- Pedram
مرسی ‎- وحید معمولی