دیدن «شهید مدافع حرم» مفهوم جامعی نداره، گذاشتن شهید مدافع حرم و حریم انقلاب اسلامی .