با این‌همه ستاره‌ی جوون باید ببازیم به قطر آقای مایلی کهن؟ آقای خاکپور؟ الان ما می‌تونیم بگیم هر مربی دیگه بود حداقل مساوی می‌گرفت از قطر؟ .