قشنگ مثل آکادمی گوگوش از قبل برنامه‌ریزی شده‌س همه‌چی #استیج .