نصف اینایی که میان می‌خونن اگه یه روزی خواننده شدن نباید رو کاور آلبومشون عکسشونو بزنن، ملت می‌گورخن .