شرایطی که صابخونه برای تمدید گفته واقعن سخته. یهو ۴۰ درصد اومده رو اجاره. اگه منطق من بچربه که امیدوارم بچربه تمدید می‌کنیم اگه نه آواره‌ایم .
ان شا الله که بهتر از پارسال میشه براتون ‎- منفی سی
هیع... ما خانه به دوشان ‎- Nasser
منفی ان شالله ‎- وحید معمولی
ناصر قشنگ مصداق خانه به دوشیه ‎- وحید معمولی