لحظه‌ای نمی‌خوام به این فکر کنم که فردا شاید با صابخونه به توافق نرسیم .