همیشه تو این موقعیت‌ها به اونایی که فکر می‌کنم که حال فعلی من براشون آرزوئه. لال میشم .
منو میگه ‎· منفی سی
برو بابا توئه م.ب چی من برات آرزوئه؟ ‎· وحید معمولی