اگه خودم یا رقیه یه بیماری لاعلاج داشتیم قطعن دوست داشتم صابخونه جوابم کنه تا دکترا. همیشه یه شرایط بدتری هست که آدم به شرایط فعلی راضی میشه .