فقط منتظر تعطیلات عید نوروزم که بدون دغدغه برم دنبال خوش‌گذرونی. البته اگه سر سالی ملت حساباشونو صاف کنن و بعد سال تحویل مشکل خاصی پیش نیاد .